dijous, 31 de desembre de 2009

FI!

Sí, finalment el blog ha acabat oficialment. I dic oficialment, perquè m'agradaria continuar escrivint al blog i compartint vivències i experiències educatives amb altres companys i companyes.

Gràcies al blog, he après moltes coses. Per començar, he descobert un programa que em permet escriure i compartir tot el que jo vulgui. I, també, perquè em permet visualitzar les vivències i experiències d'altres companys de classe.

Penso que és una bona idea que s'obligui als alumnes de primer a crear-se un blog, ja que gràcies a això ens hem introduït en aquest món dels bloggers, ja que es un espai ideal per créixer en la nostra tasca de fer de mestres. És difícil portar el blog al dia, perquè suposa un gran esforç, però val la pena. Perquè així el dia de demà, tinguem recollit tot el que hem fet aquest semestre al mòdul i poder-ho compartir amb els demés.

Com parlar bé en públic

1com parlar bé en public

Aquest és un resum del llibre Com parlar bé en públic. Aquest resum intenta donar unes pautes alhora d'enfrentar-te a una exposició oral. Des del control del nervis fins al bon ús del català, aquest llibre ens proporciona una sèrie de continguts necessaris per ser un bon mestre i un bon orador

dimecres, 30 de desembre de 2009

Treball de mòdul

Durant les últimes setmanes hem dedicat les hores de dimecres de COED i Gestió i TIC a fer les exposicions de territori.
Eren exposicions on havíem de demostrar els nostres coneixements de les dues assignatures i aplicar-los en un treball que consistia en una exposició de sis minuts, sobre qualsevol cosa que tingui a veure amb el concepte "territori".
Certament van haver-hi exposicions molt interessants i molt ben plantejades, i d'altres que no tant. Tot hi així es va notar que tothom va fer un gran esforç per exposar el seu tema.
Van haver-hi exposicions de tot tipus, des de la història de Sabadell, fins al mercat del Clot.
L'Isaac Serrano i jo, vam fer una exposició sobre la Fira de la Purissima de Sant Boi de Llobregat. En aquesta exposició vam visionar un documental que vam gravar i muntar tots dos, acompanyat d'una explicació que pretenia situar-nos, el més aprop, a la Fira de la Purissima.
Va ser un treball molt dur i el·laborat que ens va portar molta feina, però el resultat penso que va ser molt satisfactori. Com a mínim per a nosaltres, ja que creiem que el nostre esforç es va veure recompensat en una bona exposició. És cert que vam fallar en algunes coses, però en general va estar força bé.

Aquest treball ens ha servit per fer una síntesi entre les dues matèries. També, ens ha servit per el·laborar un treball seriós i que necessitava d'una preparació. Sense oblidar la importància del fet de parlar en públic, ja que aquest exercici ens ajuda, com molt altres, a perdre la por i ha agafar confiança alhora de parlar davant tantes persones.
Aquí teniu el vídeo que vam passar a classe el dia de l'exposició:


I aquí teniu el text que vam utilitzar per comentar el vídeo:

purissima 97

Llenguatge audiovisual


El passat dia 26 d'octubre de 2009 a classe Comunicació oral, escrita i digital vam veure una conferència de Guillermo Orozco, graduat en Ciències de la Comunicació i Doctor en educació.
En aquesta confèrencia el Doctor Orozco ens parlava del paper del mitjans de comunicació en l'educació.
Per començar hem de saber que per el simple fet de ser home o dona ja som audiència. i això vol dir que constantment estem exposats als mitjans de comunicació, com el televisor, la radio o Internet.
L'educació en el medi depèn de dos factors principals: la família i l'escola i els mitjans de comunicació. La família i l'escola tenen la responsabilitat d'educar en la relació amb les pantalles o els mitjans que tenen els infants. El que passi a casa té a veure amb la qualitat i quantitat dels mitjans. Els mestres i les famílies s'han de preocupar per la informació que arriba als seus nens.
L'última responsabilitat, en menor grau, la tenen els mitjans de comunicació, que han de tenir una responsabilitat educativa alhora de transmetre alguna informació.
Actualment no s'utilitzen els mitjans per educar. i això és un gran error. Els mitjans audiovisuals, a les escoles han de ser utilitzats com un suport a les paraules del mestre.
Per concluir, s'ha de fer una alfabetització digital i audiovisual per poder treure'n profit d'aquestes noves tecnologies. Em de saber veure, llegir i interpretar imatges.

Aquesta conferència ens va servir per escoltar els arguments d'un doctorat en la nostra professió i en ciències de la comunicació. Aquests arguments serveixen per fer pensar en la importància dels mitjans de comunicació i en el perill que aquest suposen si no s'entene i si no s'administren en la mesura adequada. També ens ha ajudat a veure la importància de les TIC en l'educació i en el nostre procés d'aprenentatge.

Un exemple de com utilitzar correctament el llenguatge audiovisual és el vídeo que vam veure a classe de COED, actual anunci del SEAT Altea XL:

Debat fet a classe de COED sobre els uniformes.


L'últim més de classe hem dedicat una hora de la classe de dilluns de Comunicació oral, escrita i digital, a fer dos debats en grups d'unes deu persones aproximadament. Aquest grup es dividia en dos equips, posicionats en contra un de l'altre. Els debats seguien unes regles que tothom havia de complir. Aquestes regles venien al "Manual de la lliga de debat" www.vives.org/lligadedebat/2010/Manual_participacio.pdf

Durant aquests dilluns van haver-hi debats d'allò més interessants i diversos. Es van tractar temes com la inclusió dels nens amb discapacitat a les aules,la religió a les escoles...
El nostre debat tractava sobre si els infants havien de portar uniforme. JO formava part del grup que estava en contra de dur uniformes, i penso que ens va sortir un debat força interessant.

Fer aquests debats ens ha servit per treballar en equip i per practicar l'argumentació en públic, que mai és fàcil. També ha servit per tractar temes molt interessants i per fer pensar a més d'un sobre algun aspecte de l'educació que s'ha tractat als debats. Valoro positivament aquest exercici.

dilluns, 28 de desembre de 2009

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

Segons Gumperz i Dell Hymes, "la competència comunicativa és el terme més general per definir la capacitat comunicativa d'una persona, capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la. L'adquisició d'aquesta competència es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció, que és alhora una font renovadora de motivacions ¡, necessitats i experiències"
Components de la competència comunicativa:
 1. Competència lingüística/gramatical: fa referència al domini del codi lingüístic a nivell fonològic, morfològic, a nivell lèxic, sintàctic i semàntic.
 2. Competència sociolingüística: fa referència a les regles socioculturals d'ús. És l'habilitat que s'ocupa de la situació comunicativa: la situació dels participants, el proposit de la interacció, i les normes i convencions de la interacció.
 3. Competència discursiva: fa referència a l'habilitat de produir i interpretar diferents tipus de discursos en qualsevol gènere, i interpretar i produir textos coherents i cohesionats.
 4. Competència estratègica: fa referència a l'habilitat d'utilitzar estratègies de comunicació verbal i no-verbal per millorar l'efectivitat de la comunicació o compensar les interrupcions que poden sorgir, a causa de diferents variables d'actuació o d'insuficiències en una o vàries competències.
La competència comunicativa és una habilitat que tot bon mestre ha de dominar. Coses com saber adequar el nostre discurs a la situació comunicativa o la utilització del registre no-verbal són aspectes que hem de tenir en compte quan parlem davant un grup d'infants. La competència comunicativa és un altre element que diferencia el bon mestre del que no ho és.

Habilitats comunicatives que ha de tenir un bon mestre

Per poder comunicar-se amb eficàcia en totes les situacions possibles, un orador ha de dominar:

 • La lectura: és el procés a través del qual es compren un text escrit. És un procés actiu perquè qui llegeix ha de donar significat al text. Qui llegeix dóna una construcció pròpia al text. El motiu per el qual fem una lectura determinarà el tipus de lectura que fem. Qui llegeix ha d'adaptar-se al text i fer-se'l seu, així aconseguirà més naturalitat.
 • L'escriptura: és el procés a través del qual es produeix un text significatiu.
 • La parla: és expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge, articulat de forma coherent, de forma clara, amb correcció i adequació a la situació comunicativa.
 • Escoltar: és comprendre un missatge a partir d'engegar tot un procés cognitiu de construcció del significat i d'interpretació d'un missatge pronunciat oralment. Saber escoltar demana el següent:
 1. Un paper actiu i participatiu.
 2. Un respecte per l'emissor i les seves idees.
 3. Ser objectiu per intentar entendre que vol dir l'altre.
 4. Un bon oient sap descobrir els objectius i propòsits de l'orador.
 5. Sap descobrir les idees principals del missatge i sap reaccionar al missatge i parlar quan acaba l'orador.
Aquestes són les quatre habilitats que tot usuari ha de dominar per comunicar-se amb eficàcia. Això es pot aplicar al camp de l'educació i podem dir que aquestes són quatre de les habilitats que ha de tenir un bon mestre. Sembla obvi dir això, però hi ha mestres que no tenen aquestes habilitats.

Argumentacó personal del debat

Aquesta és l'argumentació que vaig fer servir el dia del debat:

UNIFORME ESCOLAR

dissabte, 5 de desembre de 2009

Visita al Cibernàrium.

Dilluns, dia 16 de novembre, durant la setmana d'activitats extraordinàries, vam visitar el Cibernàrium. Un espai gratuït i municipal de divulgació i capacitació tecnològica. el seu objectiu és posar a l'abast de tothom l'accés i el coneixement de les noves tecnologies. És un centre d'alfabetització digital, on el que es pretén és el afavorir al desenvolupament personal i professional dels ciutadans i les empreses.
Al Cibernàrium s'ofereixen tres línies d'activitats:
 1. Iniciat a Internet
 2. Creix amb Internet
 3. Itineraris de formació
Estan dirigits a tots els ciutadans a partir de 16 anys. són cursos d'entre una i quatre hores de durada i tenen molta flexibilitat d'horaris. Durant l'any 2008 van tenir 60.000 participacions, d'unes 10.000 persones. I van oferir 84 cursos.
Després de l'explicació del Cibernàrium, dos catedràtics de la Facultat de Periodisme de la UAB en van fer una xerrada sobre la Web 2.0.
Després de demostrar-nos a través d'un test els nostres nuls coneixements sobre prgramari, van fer un breu repàs al tipus d'escoles que han existit al llarg de la història. ressaltant, que, fins fa pocs anys l'escola tenia el monopoli del saber. en el mateix moment que apareixen els mitjans de comunicació, o Mass Media, l'aprenentatge canvia i es torna obert.
L'educació s'ha d'anar renovant igual que es renoven les noves tecnologies.
Després van fer una comparació de la Web 1.0 amb la Web 2.0. Aquí van explicar les característiques de la 2.0 i les noves possibilitats que aporta a la societat i que pot aportar a un nou model d'educació. Gràcies a la Web 2.0, concepte de la xarxa, tenim a les nostres mans un munt de possibilitats que molts de nosltres no aprofitem per ignorància.
Per últim va tenir lloc un debat força interessant en el que va participar molt poca gent. Segurament degut al poc coneixement que alguns de nosaltres tenim sobre el tema. Cal dir que moltes de les coses que coneixia van ser gràcies a l'assignatura de Gestió de la informació i TIC.
La conferència em va semblar molt interessant. se'ns va descobrir un nou espai tecnològic, que de moment es troba a Nou Barris, però que aviat s'extendrà per tots els districtes de la ciutat.

dijous, 3 de desembre de 2009

Composició escrita

Alhora de comunicar-nos es molt important saber-ho fer bé. Una de les principals formes que tenim de comunicar-nos és a través de l'escriptura. Un mestre és un exemple per tots els infants que té al seu voltant. I com l'escriptura és un dels principals aprenentatges dels infants durant l'etapa de primària, els mestres hem de ser el principal exemple i escriure correctament. I escriure correctament vol dir no fer faltes d'ortografia i fer una bona composició escrita.

Aquí tenim un text que explica tots els passos que cal seguir per fer una bona composició escrita :

Apunts_PROCÉS_DE_COMPOSICIÓ_ESCRITA