dijous, 31 de desembre de 2009

FI!

Sí, finalment el blog ha acabat oficialment. I dic oficialment, perquè m'agradaria continuar escrivint al blog i compartint vivències i experiències educatives amb altres companys i companyes.

Gràcies al blog, he après moltes coses. Per començar, he descobert un programa que em permet escriure i compartir tot el que jo vulgui. I, també, perquè em permet visualitzar les vivències i experiències d'altres companys de classe.

Penso que és una bona idea que s'obligui als alumnes de primer a crear-se un blog, ja que gràcies a això ens hem introduït en aquest món dels bloggers, ja que es un espai ideal per créixer en la nostra tasca de fer de mestres. És difícil portar el blog al dia, perquè suposa un gran esforç, però val la pena. Perquè així el dia de demà, tinguem recollit tot el que hem fet aquest semestre al mòdul i poder-ho compartir amb els demés.

Com parlar bé en públic

1com parlar bé en public

Aquest és un resum del llibre Com parlar bé en públic. Aquest resum intenta donar unes pautes alhora d'enfrentar-te a una exposició oral. Des del control del nervis fins al bon ús del català, aquest llibre ens proporciona una sèrie de continguts necessaris per ser un bon mestre i un bon orador

dimecres, 30 de desembre de 2009

Treball de mòdul

Durant les últimes setmanes hem dedicat les hores de dimecres de COED i Gestió i TIC a fer les exposicions de territori.
Eren exposicions on havíem de demostrar els nostres coneixements de les dues assignatures i aplicar-los en un treball que consistia en una exposició de sis minuts, sobre qualsevol cosa que tingui a veure amb el concepte "territori".
Certament van haver-hi exposicions molt interessants i molt ben plantejades, i d'altres que no tant. Tot hi així es va notar que tothom va fer un gran esforç per exposar el seu tema.
Van haver-hi exposicions de tot tipus, des de la història de Sabadell, fins al mercat del Clot.
L'Isaac Serrano i jo, vam fer una exposició sobre la Fira de la Purissima de Sant Boi de Llobregat. En aquesta exposició vam visionar un documental que vam gravar i muntar tots dos, acompanyat d'una explicació que pretenia situar-nos, el més aprop, a la Fira de la Purissima.
Va ser un treball molt dur i el·laborat que ens va portar molta feina, però el resultat penso que va ser molt satisfactori. Com a mínim per a nosaltres, ja que creiem que el nostre esforç es va veure recompensat en una bona exposició. És cert que vam fallar en algunes coses, però en general va estar força bé.

Aquest treball ens ha servit per fer una síntesi entre les dues matèries. També, ens ha servit per el·laborar un treball seriós i que necessitava d'una preparació. Sense oblidar la importància del fet de parlar en públic, ja que aquest exercici ens ajuda, com molt altres, a perdre la por i ha agafar confiança alhora de parlar davant tantes persones.
Aquí teniu el vídeo que vam passar a classe el dia de l'exposició:


I aquí teniu el text que vam utilitzar per comentar el vídeo:

purissima 97

Llenguatge audiovisual


El passat dia 26 d'octubre de 2009 a classe Comunicació oral, escrita i digital vam veure una conferència de Guillermo Orozco, graduat en Ciències de la Comunicació i Doctor en educació.
En aquesta confèrencia el Doctor Orozco ens parlava del paper del mitjans de comunicació en l'educació.
Per començar hem de saber que per el simple fet de ser home o dona ja som audiència. i això vol dir que constantment estem exposats als mitjans de comunicació, com el televisor, la radio o Internet.
L'educació en el medi depèn de dos factors principals: la família i l'escola i els mitjans de comunicació. La família i l'escola tenen la responsabilitat d'educar en la relació amb les pantalles o els mitjans que tenen els infants. El que passi a casa té a veure amb la qualitat i quantitat dels mitjans. Els mestres i les famílies s'han de preocupar per la informació que arriba als seus nens.
L'última responsabilitat, en menor grau, la tenen els mitjans de comunicació, que han de tenir una responsabilitat educativa alhora de transmetre alguna informació.
Actualment no s'utilitzen els mitjans per educar. i això és un gran error. Els mitjans audiovisuals, a les escoles han de ser utilitzats com un suport a les paraules del mestre.
Per concluir, s'ha de fer una alfabetització digital i audiovisual per poder treure'n profit d'aquestes noves tecnologies. Em de saber veure, llegir i interpretar imatges.

Aquesta conferència ens va servir per escoltar els arguments d'un doctorat en la nostra professió i en ciències de la comunicació. Aquests arguments serveixen per fer pensar en la importància dels mitjans de comunicació i en el perill que aquest suposen si no s'entene i si no s'administren en la mesura adequada. També ens ha ajudat a veure la importància de les TIC en l'educació i en el nostre procés d'aprenentatge.

Un exemple de com utilitzar correctament el llenguatge audiovisual és el vídeo que vam veure a classe de COED, actual anunci del SEAT Altea XL:

Debat fet a classe de COED sobre els uniformes.


L'últim més de classe hem dedicat una hora de la classe de dilluns de Comunicació oral, escrita i digital, a fer dos debats en grups d'unes deu persones aproximadament. Aquest grup es dividia en dos equips, posicionats en contra un de l'altre. Els debats seguien unes regles que tothom havia de complir. Aquestes regles venien al "Manual de la lliga de debat" www.vives.org/lligadedebat/2010/Manual_participacio.pdf

Durant aquests dilluns van haver-hi debats d'allò més interessants i diversos. Es van tractar temes com la inclusió dels nens amb discapacitat a les aules,la religió a les escoles...
El nostre debat tractava sobre si els infants havien de portar uniforme. JO formava part del grup que estava en contra de dur uniformes, i penso que ens va sortir un debat força interessant.

Fer aquests debats ens ha servit per treballar en equip i per practicar l'argumentació en públic, que mai és fàcil. També ha servit per tractar temes molt interessants i per fer pensar a més d'un sobre algun aspecte de l'educació que s'ha tractat als debats. Valoro positivament aquest exercici.

dilluns, 28 de desembre de 2009

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

Segons Gumperz i Dell Hymes, "la competència comunicativa és el terme més general per definir la capacitat comunicativa d'una persona, capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la. L'adquisició d'aquesta competència es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció, que és alhora una font renovadora de motivacions ¡, necessitats i experiències"
Components de la competència comunicativa:
 1. Competència lingüística/gramatical: fa referència al domini del codi lingüístic a nivell fonològic, morfològic, a nivell lèxic, sintàctic i semàntic.
 2. Competència sociolingüística: fa referència a les regles socioculturals d'ús. És l'habilitat que s'ocupa de la situació comunicativa: la situació dels participants, el proposit de la interacció, i les normes i convencions de la interacció.
 3. Competència discursiva: fa referència a l'habilitat de produir i interpretar diferents tipus de discursos en qualsevol gènere, i interpretar i produir textos coherents i cohesionats.
 4. Competència estratègica: fa referència a l'habilitat d'utilitzar estratègies de comunicació verbal i no-verbal per millorar l'efectivitat de la comunicació o compensar les interrupcions que poden sorgir, a causa de diferents variables d'actuació o d'insuficiències en una o vàries competències.
La competència comunicativa és una habilitat que tot bon mestre ha de dominar. Coses com saber adequar el nostre discurs a la situació comunicativa o la utilització del registre no-verbal són aspectes que hem de tenir en compte quan parlem davant un grup d'infants. La competència comunicativa és un altre element que diferencia el bon mestre del que no ho és.

Habilitats comunicatives que ha de tenir un bon mestre

Per poder comunicar-se amb eficàcia en totes les situacions possibles, un orador ha de dominar:

 • La lectura: és el procés a través del qual es compren un text escrit. És un procés actiu perquè qui llegeix ha de donar significat al text. Qui llegeix dóna una construcció pròpia al text. El motiu per el qual fem una lectura determinarà el tipus de lectura que fem. Qui llegeix ha d'adaptar-se al text i fer-se'l seu, així aconseguirà més naturalitat.
 • L'escriptura: és el procés a través del qual es produeix un text significatiu.
 • La parla: és expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge, articulat de forma coherent, de forma clara, amb correcció i adequació a la situació comunicativa.
 • Escoltar: és comprendre un missatge a partir d'engegar tot un procés cognitiu de construcció del significat i d'interpretació d'un missatge pronunciat oralment. Saber escoltar demana el següent:
 1. Un paper actiu i participatiu.
 2. Un respecte per l'emissor i les seves idees.
 3. Ser objectiu per intentar entendre que vol dir l'altre.
 4. Un bon oient sap descobrir els objectius i propòsits de l'orador.
 5. Sap descobrir les idees principals del missatge i sap reaccionar al missatge i parlar quan acaba l'orador.
Aquestes són les quatre habilitats que tot usuari ha de dominar per comunicar-se amb eficàcia. Això es pot aplicar al camp de l'educació i podem dir que aquestes són quatre de les habilitats que ha de tenir un bon mestre. Sembla obvi dir això, però hi ha mestres que no tenen aquestes habilitats.

Argumentacó personal del debat

Aquesta és l'argumentació que vaig fer servir el dia del debat:

UNIFORME ESCOLAR

dissabte, 5 de desembre de 2009

Visita al Cibernàrium.

Dilluns, dia 16 de novembre, durant la setmana d'activitats extraordinàries, vam visitar el Cibernàrium. Un espai gratuït i municipal de divulgació i capacitació tecnològica. el seu objectiu és posar a l'abast de tothom l'accés i el coneixement de les noves tecnologies. És un centre d'alfabetització digital, on el que es pretén és el afavorir al desenvolupament personal i professional dels ciutadans i les empreses.
Al Cibernàrium s'ofereixen tres línies d'activitats:
 1. Iniciat a Internet
 2. Creix amb Internet
 3. Itineraris de formació
Estan dirigits a tots els ciutadans a partir de 16 anys. són cursos d'entre una i quatre hores de durada i tenen molta flexibilitat d'horaris. Durant l'any 2008 van tenir 60.000 participacions, d'unes 10.000 persones. I van oferir 84 cursos.
Després de l'explicació del Cibernàrium, dos catedràtics de la Facultat de Periodisme de la UAB en van fer una xerrada sobre la Web 2.0.
Després de demostrar-nos a través d'un test els nostres nuls coneixements sobre prgramari, van fer un breu repàs al tipus d'escoles que han existit al llarg de la història. ressaltant, que, fins fa pocs anys l'escola tenia el monopoli del saber. en el mateix moment que apareixen els mitjans de comunicació, o Mass Media, l'aprenentatge canvia i es torna obert.
L'educació s'ha d'anar renovant igual que es renoven les noves tecnologies.
Després van fer una comparació de la Web 1.0 amb la Web 2.0. Aquí van explicar les característiques de la 2.0 i les noves possibilitats que aporta a la societat i que pot aportar a un nou model d'educació. Gràcies a la Web 2.0, concepte de la xarxa, tenim a les nostres mans un munt de possibilitats que molts de nosltres no aprofitem per ignorància.
Per últim va tenir lloc un debat força interessant en el que va participar molt poca gent. Segurament degut al poc coneixement que alguns de nosaltres tenim sobre el tema. Cal dir que moltes de les coses que coneixia van ser gràcies a l'assignatura de Gestió de la informació i TIC.
La conferència em va semblar molt interessant. se'ns va descobrir un nou espai tecnològic, que de moment es troba a Nou Barris, però que aviat s'extendrà per tots els districtes de la ciutat.

dijous, 3 de desembre de 2009

Composició escrita

Alhora de comunicar-nos es molt important saber-ho fer bé. Una de les principals formes que tenim de comunicar-nos és a través de l'escriptura. Un mestre és un exemple per tots els infants que té al seu voltant. I com l'escriptura és un dels principals aprenentatges dels infants durant l'etapa de primària, els mestres hem de ser el principal exemple i escriure correctament. I escriure correctament vol dir no fer faltes d'ortografia i fer una bona composició escrita.

Aquí tenim un text que explica tots els passos que cal seguir per fer una bona composició escrita :

Apunts_PROCÉS_DE_COMPOSICIÓ_ESCRITA

dilluns, 30 de novembre de 2009

Treball d'història i antropologia de l'educació

Programa educatiu JClic

El programa Jclic s'utilitza per crear activitats educatives, es realitzen a través del JClic Author, que és el programa per fer les activitats, on t'ofereixen recursos perquè tot sigui més fàcil. S'hi poden crear activitats com: puzzles, exercicis de texts, mots encreuats, associacions, sopes de lletres, activitats per ordenar, per identificar,...entre d'altres. Molts educadors i altre persones són qui creen aquest tipus d'activitats educatives.

Penso que aquest pot ser un recurs molt bo per als futurs mestres. Gràcies a aquest tipus de programes podem crear activitats perquè els infants treballin amb l'ordinador. a part, són moltíssimes les activitats diferents que podem crear per als nostres alumnes.

dilluns, 23 de novembre de 2009

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Aquesta és una de les competències bàsiques del curriculum de primària, en quant a Competència comunicativa lingüística i audiovisual:

"Capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions."
Una de les competències bàsiques que han de tenir tots els alumnes de primària és saber-se comunicar oralment. I en aquesta comunicació oral juga un paper molt important la utilització de les TIC. És important, que en un món com l'actual, on les noves tecnologies i les TIC tenen un paper molt important, que els infants les sapiguen utilitzar en el moment i en el context adient. Actualment les escoles estan assolint un nivell de digitalització força alt i això s'ha d'aprofitar. Els mestres han d'ajudar als infants a comunicar-se oralment, a saber explicar coses, a transmetre coneixements o idees. Gràcies a la massificació de les noves tecnologies els mestres han d'ensenyar als nens a utilitzar-les amb criteri per que el dia de demà les puguin fer servir amb total naturalitat.És important que a les escoles entrenin els infants per dominar les TIC, així el dia de demà no tindran problemes en quan a competències informàtiques.
Aquest és un exercici que hem fet a classe de TIC, que parla sobre les competències que han de tenir tan mestres com alumnes en quant a l'utilització de les eïnes digitals.
Si aneu al blog de l'assignatura podreu conèixer la resta de competències bàsiques que necessita un mestre i un alumne.

divendres, 20 de novembre de 2009

Recitació poema Movie MakerEl Movi Maker és un programa que ens aporta un munt de possibilitats per fer pel·lícules a un nivell olt senzill. cal destacar que aquest programa és molt fàcil d'utilitzar i que les seves intruccions són molt clares.

dimarts, 10 de novembre de 2009

Mapa conceptual. Programari lliure


El passat dia 19 d'octubre a classe de Gestió de la informació i TIC vam conèixer el programa Cmap tools. Aquest programa permet crear mapes conceptuals. És un programa molt senzill i fàcil d'utilitzar. Tot hi així he tingut problemes de instal·lació, això explica el meu retard. Aquesta pràctica consistia en crear un mapa conceptual sobre programari lliure. Aquesta pràctia ha sigut molt profitosá, ja que ens ha permès conèixer un programa molt útil.

dilluns, 9 de novembre de 2009

Programes utilitzats a Gestió

Dilluns dia 9 vam presentar a classe, per grups, tot un seguit de programes útils per treballar les tècniques de la informàtica i la comunicació. Els programes són els següents:
Cal dir que aquests programes poden ser molt útils per utilitzar durant la carrera.

Pràctica amb el GIMP

Fa uns dies a classe de Gestió de la informació i les TIC vam aprendre a utilitzar el GIMP. Aquest és un programa que serveix per tractar imatges. El que jo he fet ha sigut un collage de quatre fotografies. He adaptat les mides de totes les fotografies per podder ajuntar-les en una sola imatge i les ha sobreposat a la meva manera. El GIMP és un programa molt útil i fàcil d'utilitzar. Té moltes opcions que ens permeten tractar amb imatges. Gràcies a aquest programa he après a modificar la mida a les imatges i a fer collages com el d'aquesta imatge.

Doodle

Dilluns dia 9 de novembre, hem de presentar davant de la classe el programa doodle. Aquest és un programa que serveix per posar cites i fer tries, que són unes enquestes que es poden passar a la gent, per que esculli entre diverses opcions. Cal dir que és un programa molt senzill i amb poc marge d'us. Aqui us penjo la presentació del programa per que el pogueu entendre millor.

Eduwiki. Iguana.

La passada setmana a classe de Gestió de la Informació i les TIC ens van explicar la importància de dos mitjans per trobar informació: la viquipèdia i l'eduwiki. Nosaltres, en grup, hem fet una simulació d'entrada del concepte "iguana". Aquest concepte no havia estat treballat a l'eduwiki i vam pensar que podia ser interessant parlar d'aquest animal. El nostre traball ha consistit ha crear una definició de iguana i una presenació senzilla per que els nens puguin tenir la informació esquematitzada i de fàcil accés.
Per últim cal dir que l'eduwiki és un recurs molt ben pensat per que els nens tinguin informació adient per a ells i fàcil de trobar.

diumenge, 1 de novembre de 2009

Deixeble de Xesco Boix

El passat dia 29 d'octubre es va celebrar a la plaça del Sortidor, la castanyada infantil al barri del Poble Sec. Destaco aquest fet perquè va venir a actuar l'Oriol Canals. Aquest cantautor es dedica a fer animació infantil de molta qualitat. He posat aquest vídeo perquè l'Oriol Canals és el nebot del Xesco Boix, personatge que vam conèixer quan vam fer a classe de "comunicació oral, escrita i digital", el temari de les descripcions. Us recomano les actuacions de l'Oriol ja que tenen molta similitud a les del seu tiet. A més d'això cal dir, que és un excel·lent animador infantil. la canalla s'ho va passar d'allò més bé durant l'hora que va durar l'actuació.


Exercici de Gestió de la Informació i TIC.

Fa quinze dies vam fer un treball col·laboratiu que consistia en crear un document de word compartit per varies persones que és un índex sobre un hipotètic treball. Un cop fet l'index vam fer una presentació, tipus Power Point, sobre un hipotètic treball sobre els ordinadors portàtils a les aules. Per últim vam crear un qüestionari que també tracta sobre els ordinadors portàtils.
Aquest treball ha sigut de gran utilitat, ja que hem après a compartir documents en linea. Aspecte molt important per fer treballs en grup. Gràcies a la coneixença d'aquest programa podem treballar en grup des de casa.

dijous, 22 d’octubre de 2009

Comunicat de la FETE-UGT

(...)El profesorado tiene que preparar para la vida, enseñando a aprender para
adaptarse a un mercado laboral que exige competencias nuevas. Tiene que
enseñar a convivir en una sociedad multicultural, resolviendo los conflictos de
forma pacífica. Tiene que abarcar múltiples aspectos que antes se reservaban al
ámbito domestico, la importancia de una alimentación sana, a expresar sus
afectos y relacionarse en sociedad, a desarrollar su sexualidad en libertad y a
respetar la del otro, el respeto por el medio ambiente, en suma a aprender a ser
ciudadano y ciudadana, ejerciendo plenamente la ciudadanía.
El conjunto de la sociedad demandamos de los trabajadores y las trabajadoras
de la enseñanza, que sean multidisciplinares y que, desde la formación continua,
respondan a las cambiantes necesidades que requiere el bienestar y desarrollo
de los alumnos y alumnas.
Para que el profesorado pueda realizar su trabajo es necesario que esta
confianza se corresponda con un reconocimiento a su autoridad como eje
fundamental del proceso educativo.
El reconocimiento de la autoridad al profesorado sólo se consigue dándole las
herramientas necesarias para llevar a cabo su tarea diaria y afirmando su
contribución a lograr una sociedad más justa, democrática e integradora.
Para restituir la autoridad del profesorado es necesario disminuir el número de
alumnado por clase que nos permita una atención y un cuidado más cercano
desde la atención a la diversidad; aumentar los equipos de orientadores y de
educadores sociales para favorecer la integración social de niñas y niños en
riesgo de exclusión social; garantizar una formación adecuada, tanto en la
universidad como a lo largo de toda su vida profesional, que permita capacitarles
para atender a las necesidades cambiantes de nuestros hijos e hijas, dándoles
respuestas adecuadas para afrontar los retos que una sociedad, cada vez más
compleja, les plantea y les planteará. (...
)
Comunicat de la FETE-UGT per commemorar el dia internacional del docent
M'ha semblat interessant compartir aquesta part del manifest. El que reclamen al manifest no us sona al mateix que demanen els autors del llibre Va de mestres. Per exemple quan parlen de que el mestre ha d'ensenyar per a la vida o que s'han de reduir el nombre d'alumnes per mestre...

Descripció, exercici de Comunicació oral, escrita i digital


El mestre del futbol és el mestre, fent de mestre.

A la ciutat de Mataró, al litoral barcelonès, viu en Marc, un noi de 21 anys que estudia Educació primària. En Marc és un noi gran i fort, qualitats que ha de tenir un bon davanter centre si vol triomfar en el més que difícil món del futbol. Com a bon esportista en Marc té unes cames fortes i definides, típiques de qui porta tota la vida xutant una pilota. En Marc té la pell tirant a fosca i un nas que li aporta personalitat a la seva cara. Els ulls són entre blaus i verds, degut a la meva condició de daltònic no ho poc assegurar, però el que és evident és que són uns ulls clars, que combinats amb la pell fosca li aporten un punt d’exotisme. Els cabells d’en Marc són curts, mai pentinats i mai despentinats, d’un color- em sembla- tirant al ros. I tot això va acompanyat d’una forta personalitat, que demostra tan a classe com quan juga a futbol. Aquesta personalitat el fa un noi responsable, característica típica d’un bon davanter que sempre té la responsabilitat de marcar gols. El Marc també és alegre, de moment, mai l’hem vist enfadat i té les idees molt clares. Teniu davant vostre en Marc Ariño, en definitiva, bona gent.


dimecres, 14 d’octubre de 2009

divendres, 9 d’octubre de 2009

Fotos de la ludoteca


Aquesta és la sala de joc simbòlic, on els infants fan com si fossin papes, metges, cavallers, princeses, cambrers... Hi trobem dues parts diferenciades. La zona de la dreta- on està el terra verd- és per jugar a ninots i cotxes ajupits a terra. A l'altre zona hi trobem una cuineta, un menjador, un despatx, una habitació amb nines , un castell medieval i disfresses. És un lloc ideal perquè els infants juguin amb la seva imaginació.

Fotos de la ludoteca


Aquesta és la sala de joc motriu, dedicada a que els infants esgotin la seva energia inesgotable. És la sala pensada per a córrer, saltar, jugar a pilota... Hi podem trobar una porteria, dues canastes, un futbolí, peces d'escuma, varies pilotes, cons i les piques i els lavabos.

Fotos de la ludoteca


Aquesta és la primera sala que trobem quan entrem a la ludoteca. És la sala de joc tranquil, on els infants juguen a jocs de taula, munten puzzles, pinten... Hi podem trobar jocs de fusta, una pissarra, cartes, puzzles, jocs de taula per a diferents edats, trencaclosques, jocs de construcció, estris per dibuixar...

dijous, 8 d’octubre de 2009

Ludoteques

Ja han obert les ludoteques municipals de Sants-Montjuïc a Barcelona. Des de fa dues setmanes que els infants d'aquest districte de la ciutat ja poden gaudir d'aquest servei. Aquestes ludoteques són la Ludoteca d'Olzinelles a Sants, la Ludoteca de la Casa dels Colors a la Zona Franca i la Ludoteca del Poble Sec. Aquesta última ludoteca consta de dues plantes, una per infants de 0 a 4 anys i una altra per a infants de 5 a 12 anys. Està oberta a les famílies de cinc de la tarda a vuit del vespre i per accedir-hi s'ha d'haver inscrit com a soci prèviament. I us preguntareu: "Què és una ludoteca?".
Una ludoteca és un espai on es desenvolupa un projecte educatiu basat en el joc lliure, portat a terme per un grup d'educadors especialitzats que treballen a partir d'una selecció de jocs i joguines variades i de qualitat.
I per què és tan important una ludoteca?
Perquè s'hi juga. I jugar és la principal activitat de l'infant. respon a la seva necessitats d'encuriosir-se, tocar, descobrir, fascinar-se... d'entrar en contacte amb el que l'envolta, per poder conèixer-ho i estimar-ho. Jugar és fonamental per a créixer sa i feliç. I jocs i joguines són un excel·lent mitjà per afavorir aquesta capacitat.
Pròximament penjaré unes fotografies de la Ludoteca del Poble Sec perquè la coneixeu millor.

dimecres, 30 de setembre de 2009